หลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ศ. 2561 Featured

Image description Image description

แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ศ. 2561

ดูหลักเกณฑ์ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่

ดูหลักเกณฑ์รายกิจกรรม

1.เกณฑ์การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์

2.เกณฑ์การประกวดแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

3.เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา

4 เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

5.เกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี

6.เกณฑ์การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

7.เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย

8.เกณฑ์การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง

9.เกณฑ์การประกวดแข่งขันโครงงาน

10.เกณฑ์การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน

11.เกณฑ์การประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ

12.เกณฑ์การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง

13.เกณฑ์การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

14.เกณฑ์การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15.เกณฑ์การประกวดแข่งขัน  เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16.เกณฑ์การประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

17.เกณฑ์การประกวดแข่งขัน “เริงเล่นเต้น Dancer” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

18.เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การต่อตัวต่อเสริมทักษะ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

19.เกณฑ์การประกวดแข่งขัน  ฮูล่าฮูป  ประกอบเพลง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20.เกณฑ์การประกวดแข่งขัน  เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับปฐมวัย  อนุบาล 1-3

21.เกณฑ์การประกวดแข่งขัน เดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย  อนุบาล 1-3

22.เกณฑ์การประกวดแข่งขัน “เริงเล่นเต้น Dancer” ระดับปฐมวัย  อนุบาล 1-3

23.เกณฑ์การประกวดแข่งขัน การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย  อนุบาล 1-3

24.เกณฑ์การประกวดแข่งขัน  ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง  ระดับปฐมวัย  อนุบาล 1-3

25.เกณฑ์การแข่งขันการคัดลายมือ

26.เกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์

27.เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์

28.เกณฑ์การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน

29เกณฑ์การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

 

 

 

1 comment

  • ราตรี  ยองคำ
    ราตรี ยองคำ Tuesday, 19 June 2018 06:37 Comment Link

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.