แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Featured

Image description Image description

เทศบาลนครแม่สอด แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ขอให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทุกท่าน ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

สถานศึกษา อปท. ใดที่ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน กรุณาแจ้ง ชื่อผู้ประสานงาน,ชื่อสถานศึกษา,ชื่ออปท.,อำเภอ, จังหวัด มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.