แจ้งเพิ่มจำนวนครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 16 Featured

Image description Image description

ประกาศ
เทศบาลนครแม่สอด แจ้งเพิ่มจำนวนครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 16 รายการดังนี้

-การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ทุกระดับ เพื่มจากจำนวน 1 คนเป็น 2 คน
-การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีทุกระดับ เพื่มจากจำนวน 1 คนเป็น 2 คน
-การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ทุกระดับ เพื่มจากจำนวน 1 คนเป็น 2 คน
-การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยทุกระดับ เพื่มจากจำนวน 1 คนเป็น 2 คน
-การประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตองทุกระดับ เพื่มจากจำนวน 1 คนเป็น 2 คน


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.