ประกาศ ปรับปรุงรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้ง 16 Featured

Image description Image description

เทศบานครแม่สอดแจ้งการแก้ไขรายละเอียด เกณฑ์การแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้ง 16

ตามมติที่ประชุมอปท. ระดับภาคเหนือ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติให้ปรับปรุง แก้ไขเกณฑ์ต่างๆดังนี้

1. การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับปฐมวัย

- สามารถใช้ดินสอ 2B ตัดเส้นได้

2. การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3, ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

- สามารถวาดเต็มเฟรม ไม่ตีกรอบ

- กำหนดหัวข้อ 3 หัวข้อ ให้ตัวแทนผู้เข้าประกวดแข่งขันจับสลากเลือกหัวข้อ ประกาศล่วงหน้าวันแข่ง 15 วัน

3. การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง (ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา)

- สามารถฉีกและตัดใบตองตามขนาดได้  

- สามารถเด็ดกลีบดอกไม้มาได้

4. การประกวดแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง

- ลักษณะของภาชนะที่ใช้เป็นจานรองกระถาง เป็นทรงดินเผาทรงกลมชนิดไม่เคลือบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11-13 นิ้ว, ความสูง 2-3 นิ้ว

- อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแข่งขันเตรียมสีไม้มาได้

- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแข่งขันเตรียมแบบแปลนต้นฉบับมาก่อน

5. เกมส์ทายสิเสียงอะไรเอ่ย? (ศพด.)

- ใช้เสียงทั้งหมดในการแข่งขัน 5 เสียง

- แข่งขันโดยวิ่งนำบัตรภาพใส่ในตะกร้า

6. เกมส์ทายสิเสียงอะไรเอ่ย? (อนุบาล)

- ใช้เสียงทั้งหมดในการแข่งขัน 10 เสียง

- แข่งขันโดยวิ่งนำบัตรภาพไปวางตามตารางตัวเลขที่กำหนดให้

7. เกณฑ์การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน (ศพด.)

- รองเท้าสามารถใส่หรือถอดได้แล้ว ขึ้นอยุ่กับเทคนิคของแต่ละทีม

- ผู้แข่งขันสามารถเอามือจับที่เอวได้ แต่ห้ามจับหรือดึงเสื้อคนข้างหน้า

- ไม่กำหนตำแหน่งการยืนแถวสลับชาย-หญิง  ขึ้นอยู่กับผู้ฝึกซ้อม

- ผู้เข้าแข่งขันคนที่อยู่ข้างหน้า มือสามารถแตะพื้นได้กรณีเสียหลัก

8. เกณฑ์การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน (อนุบาล)

- รองเท้าสามารถใส่หรือถอดได้แล้ว ขึ้นอยุ่กับเทคนิคของแต่ละทีม

- ผู้แข่งขันสามารถเอามือจับที่เอวได้ แต่ห้ามจับหรือดึงเสื้อคนข้างหน้า

- ไม่กำหนตำแหน่งการยืนแถวสลับชาย-หญิง  ขึ้นอยู่กับผู้ฝึกซ้อม

- ผู้เข้าแข่งขันคนที่อยู่ข้างหน้า มือสามารถแตะพื้นได้กรณีเสียหลัก

9. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เมนูคำสั่งเป็นภาษาไทย

- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เมนูคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ

10. การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประถม-มัธยม

 - แข่งขันเพียงรอบเดียว จำนวนเพลง 1 เพลงในการตัดสินผู้ชนะ

จึงแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทราบโดยทั่วกัน

 

8 comments

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.