ขั้นตอนการเปลี่ยนตัวผู้เข้าขันแข่งขัน/ครูผู้ควบคุม Featured

Image description Image description

เพื่อให้ อปท. ที่ต้องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เทศบาลนครแม่สอดขอแจ้งแนวทางการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ควบคุม ดังนี้

 การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ควบคุม

 1.ให้ อปท. ทำการดาวน์โหลด หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน (แบบ5) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดโดย คลิ๊กที่นี่

 2.หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน (แบบ5) พร้อมเอกสารประจำตัวนักเรียน/ครูผู้ควบคุม มายื่นขอเปลี่ยนตัว ณ จุดลงทะเบียนในวันที่แข่งขัน 

 3.เนื่องจากนักเรียน/ครูผู้ควบคุมที่เปลี่ยนตัว จะไม่ได้รับบัตรประจำตัวจากระบบ ขอให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสำหรับนักเรียน(ฟอร์มเปล่า) และดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับผู้เข้าแข่งขัน โดยสามารถดาวน์โหลด คลิ๊กที่นี่

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.