ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันแสดงละครภาษาจีนและอังกฤษ และการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Featured

Image description Image description

เทศบาลนครแม่สอด รายละเอียดการแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันแสดงละครภาษาจีนและอังกฤษ และการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

 การแข่งขันคัดลายมือ 

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้ดินสอ 2B เท่านั้น

-ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3, มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้ปากกาลูกลื่นเท่านั้น

 การแข่งขันแสดงละครภาษาจีน อังกฤษ

-ให้ผู้เข้าแข่งขันให้เตรียมละครที่ใช้แสดงนำมาให้คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 3 ชุด

 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

-ให้เตรียม Flash drive  หูฟัง ไมโครโฟน มาเอง 

-การติดตั้ง font อนุญาตให้ติดตั้งในช่วงเวลาที่แข่งขันเท่านั้น

 

 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.