การลงทะเบียนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Featured

Image description Image description

เทศบาลนครภูเก็ตประสานงานการลงทะเบียนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการเปิดระบบระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค. 61 ผ่านเว็บไซต์ http://www.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com/frontpage ขอให้อปท. ที่มีรายชื่อ ติดต่อขอรับรหัสเพื่อปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ 055-533871

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
2 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
3 เทศบาลเมืองตาก
4 องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น
6 องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
7 เทศบาลนครแม่สอด
8 เทศบาลตำบลแม่กุ
9 เทศบาลตำบลพบพระ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
12 เทศบาลนครนครสวรรค์
13 เทศบาลเมืองชุมแสง
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
15 เทศบาลเมืองน่าน
16 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
17 เทศบาลเมืองพะเยา
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร
19 เทศบาลเมืองพิจิตร
20 เทศบาลเมืองบางมูลนาก
21 เทศบาลเมืองตะพานหิน
22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
23 เทศบาลนครพิษณุโลก
24 เทศบาลนครลำปาง
25 เทศบาลตำบลห้างฉัตร
26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
27 เทศบาลตำบลสบปราบ
28 เทศบาลตำบลแม่เมาะ
29 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
30 เทศบาลเมืองลำพูน
31 เทศบาลตำบลบ้านกลาง
32 เทศบาลตำบลอุโมงค์
33 เทศบาลตำบลป่าซาง
34 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
35 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
36 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
37 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม
38 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
39 เทศบาลเมืองสวรรคโลก
40 เทศบาลตำบลศรีสำโรง
41 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
42 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
43 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
44 เทศบาลตําบลจริม
45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
46 เทศบาลนครเชียงราย
47 เทศบาลตำบลแม่สาย
48 เทศบาลตำบลเมืองพาน
49 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
50 เทศบาลนครเชียงใหม่
51 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
52 เทศบาลตำบลเชิงดอย
53 เทศบาลตำบลหางดง
54 เทศบาลตำบลท่าข้าม
55 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
56 เทศบาลตำบลบวกค้าง
57 เทศบาลตำบลบ้านกลาง
58 เทศบาลตำบลยุหว่า
59 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
60 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
61 เทศบาลเมืองหล่มสัก
62 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
63 เทศบาลเมืองแพร่
64 เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
65 เทศบาลตำบลวังชิ้น
66 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.