การลงทะเบียนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Featured

เทศบาลนครภูเก็ตประสานงานการลงทะเบียนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการเปิดระบบระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค. 61 ผ่านเว็บไซต์ http://www.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com/frontpage ขอให้อปท. ที่มีรายชื่อ ติดต่อขอรับรหัสเพื่อปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ 055-533871

Read more...

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 Featured

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more...

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ปี 2561 Featured

เทศบาลนครแม่สอด ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ปี 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more...

ที่พัก อปท. ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 Featured

ที่พัก อปท. ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16

Read more...
Subscribe to this RSS feed