ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันแสดงละครภาษาจีนและอังกฤษ และการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ Featured

เทศบาลนครแม่สอด รายละเอียดการแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันแสดงละครภาษาจีนและอังกฤษ และการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้

Read more...

ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่แข่งขันตัวต่อเสริมทักษะทุกระดับชั้น Featured

เทศบาลนครแม่สอด ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่แข่งขันตัวต่อเสริมทักษะทุกระดับชั้น รายละเอียดดังนี้

Read more...

ประชาสัมพันธ์ขนาดเวทีการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์และการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา Featured

เทศบาลนครแม่สอด ประชาสัมพันธ์ขนาดเวทีการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์และการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา รายละเอียดดังนี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed