แจ้งเปลี่ยนเวลา และสถานที่แข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา Featured

เทศบาลนครแม่สอด แจ้งเปลี่ยนเวลา สถานที่แข่งขัน รำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561

Read more...

การส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (กรณีผู้เข้าแข่งขันเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย) Featured

เทศบาลนครแม่สอด ขอแจ้งแนวทางการส่งเอกสารประกอบใบสมัคร กรณีผู้เข้าประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ดังนี้

Read more...

ขั้นตอนการเปลี่ยนตัวผู้เข้าขันแข่งขัน/ครูผู้ควบคุม Featured

เพื่อให้ อปท. ที่ต้องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เทศบาลนครแม่สอดขอแจ้งแนวทางการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ควบคุม ดังนี้

Read more...
Subscribe to this RSS feed