คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระกับภาคเหนือ ครั้งที่ 16

มีปัญหาในการใช้งานระบบ โปรดติดต่อที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Read more...

แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

เทศบาลนครแม่สอด แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ขอให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทุกท่าน ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

สถานศึกษา อปท. ใดที่ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน กรุณาแจ้ง ชื่อผู้ประสานงาน,ชื่อสถานศึกษา,ชื่ออปท.,อำเภอ, จังหวัด มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Read more...

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันวาดภาพระบายสี

แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ศ. 2561 การแข่งขันเกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี

ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านตรวจสอบหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

Read more...
Subscribe to this RSS feed