การลงทะเบียนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

เทศบาลนครภูเก็ตประสานงานการลงทะเบียนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการเปิดระบบระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค. 61 ผ่านเว็บไซต์ http://www.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com/frontpage ขอให้อปท. ที่มีรายชื่อ ติดต่อขอรับรหัสเพื่อปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ 055-533871

Read more...

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more...

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ปี 2561

เทศบาลนครแม่สอด ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ปี 2561

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

Read more...
Subscribe to this RSS feed