เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด

Website URL: http://vichakan.maesotedu.go.th

การลงทะเบียนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

เทศบาลนครภูเก็ตประสานงานการลงทะเบียนมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการเปิดระบบระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค. 61 ผ่านเว็บไซต์ http://www.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com/frontpage ขอให้อปท. ที่มีรายชื่อ ติดต่อขอรับรหัสเพื่อปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ 055-533871

Subscribe to this RSS feed