กำหนดการพิธีเปิด การแข่งขันทักษะทางวิชาการ รดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 Featured

เทศบาลนครแม่สอด แจ้งกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 วันที่ 8 กรกฏาคม 2561

Read more...

แจ้งเพิ่มจำนวนครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 16 Featured

ประกาศ
เทศบาลนครแม่สอด แจ้งเพิ่มจำนวนครูผู้ควบคุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 16 รายการดังนี้

Read more...

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ Featured

     เทศบาลนครแม่สอดขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16  ประจำปีงบประมาณ 2561 จากเดิมระหว่างวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2561 เป็นวันที่ 8-10 กรกฏาคม 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Read more...

แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Featured

เทศบาลนครแม่สอด แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ขอให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทุกท่าน ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

สถานศึกษา อปท. ใดที่ยังไม่ได้รับรหัสผ่าน กรุณาแจ้ง ชื่อผู้ประสานงาน,ชื่อสถานศึกษา,ชื่ออปท.,อำเภอ, จังหวัด มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Read more...

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันวาดภาพระบายสี Featured

แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ศ. 2561 การแข่งขันเกณฑ์การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี

ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านตรวจสอบหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

Read more...

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ศ. 2561 Featured

แจ้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านตรวจสอบหลักเกณฑ์การแข่งขัน 

Read more...

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ศ. 2561 Featured

เทศบาลนครแม่สอด เปิดให้ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ศ. 2561

Read more...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 Featured

เทศบาลนครแม่สอด ประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16

Read more...

งานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 Featured

          ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์งานแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 www.vichakan.maesotedu.go.th เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

Read more...
Subscribe to this RSS feed