ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า 1 เทศบาลตำบลยุหว่า 95.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 94.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 93 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 92.66 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 92.33 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 92 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 91 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เทศบาลนครแม่สอด 91 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 90 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 88 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 87 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร 87 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 86.33 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 86 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 85 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 85 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน 84 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 84 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 83 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 83 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 83 ระดับเหรียญทอง
22 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 82.66 ระดับเหรียญทอง
22 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 82.66 ระดับเหรียญทอง
24 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 82 ระดับเหรียญทอง
24 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 82 ระดับเหรียญทอง
24 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง เทศบาลเมืองชุมแสง 82 ระดับเหรียญทอง
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 81 ระดับเหรียญทอง
27 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 81 ระดับเหรียญทอง
27 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 81 ระดับเหรียญทอง
30 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 80.66 ระดับเหรียญทอง
30 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 80.66 ระดับเหรียญทอง
30 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 80.66 ระดับเหรียญทอง
33 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 80 ระดับเหรียญทอง
33 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก 80 ระดับเหรียญทอง
33 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 80 ระดับเหรียญทอง
33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 80 ระดับเหรียญทอง
33 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 80 ระดับเหรียญทอง
33 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 80 ระดับเหรียญทอง
39 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 79 ระดับเหรียญเงิน
40 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 78.66 ระดับเหรียญเงิน
41 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 78 ระดับเหรียญเงิน
42 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 77.66 ระดับเหรียญเงิน
42 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 77.66 ระดับเหรียญเงิน
44 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 77.33 ระดับเหรียญเงิน
45 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 76 ระดับเหรียญเงิน
46 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 75.66 ระดับเหรียญเงิน
47 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 75 ระดับเหรียญเงิน
47 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 75 ระดับเหรียญเงิน
49 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 74 ระดับเหรียญเงิน
50 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 73.33 ระดับเหรียญเงิน
51 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 73 ระดับเหรียญเงิน
52 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 72.66 ระดับเหรียญเงิน
53 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 72.33 ระดับเหรียญเงิน
54 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 72 ระดับเหรียญเงิน
55 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง