ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 93.66 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 91.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 90.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 90 ระดับเหรียญทอง
4 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 90 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 89 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 88.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 87.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 87.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 87.33 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 86.66 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 86.33 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 86 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 85.66 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 85 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 84.66 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 83.66 ระดับเหรียญทอง
18 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 82.66 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 82.33 ระดับเหรียญทอง
20 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 80.66 ระดับเหรียญทอง
21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 80 ระดับเหรียญทอง
21 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 80 ระดับเหรียญทอง
23 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 75.66 ระดับเหรียญเงิน
23 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 75.66 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 74.66 ระดับเหรียญเงิน
26 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 73.33 ระดับเหรียญเงิน
27 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 70.33 ระดับเหรียญเงิน
28 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง