ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 98 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 97.66 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 97.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 97 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ 96 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 95 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 94 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 90 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 89.33 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 89 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 85 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 84 ระดับเหรียญทอง
13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 80 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 75 ระดับเหรียญเงิน