ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 91 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ 89 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 88 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 85.67 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 85.33 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 84.67 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 82.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 82 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย 81 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 80.67 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 77.67 ระดับเหรียญเงิน