ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์) เทศบาลตำบลหางดง 95 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 93 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 91 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 88.67 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร เทศบาลเมืองตะพานหิน 86 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 83.33 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 81 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 80.6 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 77.67 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 76.67 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 76 ระดับเหรียญเงิน