ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 92.16 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 90 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 89.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 85.16 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 83.83 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 82.16 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 82.16 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 81.33 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 79.66 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 78.66 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ 76 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 73.66 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 72.66 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 71 ระดับเหรียญเงิน