ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 99 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 98 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 97 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 96 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 95 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 94 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 93 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 92 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 91 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 90 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก 89 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 88 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น 87 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 86 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 80 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 78 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 77 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 77 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 77 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 77 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 77 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง 76 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 76 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 76 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง 75 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 75 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 75 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 75 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 74 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 74 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร่ 74 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 74 ระดับเหรียญเงิน
33 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 73 ระดับเหรียญเงิน
33 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 73 ระดับเหรียญเงิน
35 โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 72 ระดับเหรียญเงิน
36 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 71 ระดับเหรียญเงิน
37 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ 70 ระดับเหรียญเงิน
38 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 69 ระดับเหรียญทองแดง
38 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 69 ระดับเหรียญทองแดง
38 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 69 ระดับเหรียญทองแดง
38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 69 ระดับเหรียญทองแดง
38 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น 69 ระดับเหรียญทองแดง
43 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 68 ระดับเหรียญทองแดง
43 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตร 68 ระดับเหรียญทองแดง
43 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 68 ระดับเหรียญทองแดง
46 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 67 ระดับเหรียญทองแดง
46 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 67 ระดับเหรียญทองแดง
46 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลทากาศ 67 ระดับเหรียญทองแดง
49 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 66 ระดับเหรียญทองแดง
49 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 66 ระดับเหรียญทองแดง
49 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 66 ระดับเหรียญทองแดง
49 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 66 ระดับเหรียญทองแดง
53 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 65 ระดับเหรียญทองแดง
53 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 65 ระดับเหรียญทองแดง
53 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 65 ระดับเหรียญทองแดง
53 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 65 ระดับเหรียญทองแดง
57 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 64 ระดับเหรียญทองแดง
57 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 64 ระดับเหรียญทองแดง
59 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 63 ระดับเหรียญทองแดง
60 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 62 ระดับเหรียญทองแดง
61 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 61 ระดับเหรียญทองแดง
62 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 60 ระดับเหรียญทองแดง
63 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 59 ระดับชมเชย
63 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 59 ระดับชมเชย
65 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 58 ระดับชมเชย
65 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 58 ระดับชมเชย
65 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 58 ระดับชมเชย
68 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 57 ระดับชมเชย
68 โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 57 ระดับชมเชย
70 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 56 ระดับชมเชย
71 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 55 ระดับชมเชย
71 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ่) เทศบาลตำบลบางไผ่ 55 ระดับชมเชย
71 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 55 ระดับชมเชย
71 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 55 ระดับชมเชย
71 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า 55 ระดับชมเชย
76 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน ไม่เข้าร่วมการแข่ง
76 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง
76 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน ไม่เข้าร่วมการแข่ง