ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 90.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 90 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 89.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 89 ระดับเหรียญทอง
4 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 89 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 88.67 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 87.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 86.67 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 86.33 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 84.67 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 83 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 81.33 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 81.33 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 79.67 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 79 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 79 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง เทศบาลเมืองพิจิตร 78.67 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 78.67 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 78.33 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 76.67 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 76 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 75.33 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 75.33 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 73.67 ระดับเหรียญเงิน
25 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 71.67 ระดับเหรียญเงิน
26 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 70 ระดับเหรียญเงิน
27 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 69 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 68.67 ระดับเหรียญทองแดง
29 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 67.33 ระดับเหรียญทองแดง
30 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 66 ระดับเหรียญทองแดง
30 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 66 ระดับเหรียญทองแดง
30 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 66 ระดับเหรียญทองแดง
33 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 63 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 61.67 ระดับเหรียญทองแดง
36 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 60.67 ระดับเหรียญทองแดง
37 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 59 ระดับชมเชย
37 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 59 ระดับชมเชย
39 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 58.33 ระดับชมเชย
40 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 55.67 ระดับชมเชย
41 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 55.33 ระดับชมเชย