ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 100 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 99 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 98 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 97 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 96 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 95 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 94 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 93 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ 92 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 90 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 89 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 88 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 87 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 86 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 79 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 79 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 78 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 76 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 75 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 74 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 74 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 74 ระดับเหรียญเงิน
23 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 73 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 69 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 69 ระดับเหรียญทองแดง
26 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 68 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 67 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 66 ระดับเหรียญทองแดง
29 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 65 ระดับเหรียญทองแดง
29 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 65 ระดับเหรียญทองแดง
31 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 64 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 63 ระดับเหรียญทองแดง
33 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 62 ระดับเหรียญทองแดง
33 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เทศบาลเมืองลำพูน 62 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 61 ระดับเหรียญทองแดง
36 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 60 ระดับเหรียญทองแดง
36 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 60 ระดับเหรียญทองแดง
36 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 60 ระดับเหรียญทองแดง
36 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 60 ระดับเหรียญทองแดง