ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 95.66 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 91.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 90.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 84 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 70.66 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 70 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 65.33 ระดับเหรียญทองแดง