ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 96.7 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 93 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 89 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 85.66 ระดับเหรียญทอง