ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน 95 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 94 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 92 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 91 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 89.5 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 88 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 87 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 86 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนตือลือราษฎร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 85 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 81 ระดับเหรียญทอง