ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 97.6 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 96.6 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 95.5 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 94 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองตะพานหิน 92.3 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 91 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 89.3 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี ไม่เข้าร่วมการแข่ง