ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 95 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 94 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร่ 93 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 90 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) เทศบาลตำบลวงฆ้อง 88 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ 87 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 87 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 86 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน 85 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 84 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 83 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 82 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 81 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 80 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนห้วยปลากองวิทยาการ องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ 80 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 78 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เข้าร่วมการแข่ง
17 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย ไม่เข้าร่วมการแข่ง