ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันงานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 93.34 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 92.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 92.34 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 89.34 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 86.34 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 85.67 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 81 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 77 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา เทศบาลนครลำปาง 76.67 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 75.67 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 74 ระดับเหรียญเงิน