ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 89.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 88 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 82.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 82 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 80.33 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 79 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 79 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 77.33 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 76 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 75.33 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 74.67 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 74.67 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 73.33 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 72.67 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 71.33 ระดับเหรียญเงิน
16 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 71 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
18 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 69 ระดับเหรียญทองแดง
19 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 68.67 ระดับเหรียญทองแดง
20 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 68.33 ระดับเหรียญทองแดง
20 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 68.33 ระดับเหรียญทองแดง
22 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 68 ระดับเหรียญทองแดง
23 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 67.33 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 63.33 ระดับเหรียญทองแดง