ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 95 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 93 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 91.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 89 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 85.33 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 84.33 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 81.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 81 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 78 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 78 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 74.33 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 72.33 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 71.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 69 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 67.67 ระดับเหรียญทองแดง
16 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 67 ระดับเหรียญทองแดง
16 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 67 ระดับเหรียญทองแดง
18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 63.33 ระดับเหรียญทองแดง
18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 63.33 ระดับเหรียญทองแดง