ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 95 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 94.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 93.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 90 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 89 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 88 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 88 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 88 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 85 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 85 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 85 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 83 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 83 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 82 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 82 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 82 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 80 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 80 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 80 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 80 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 80 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 80 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 80 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 80 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 80 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 80 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 80 ระดับเหรียญทอง
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 80 ระดับเหรียญทอง
29 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 78 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 78 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 78 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 78 ระดับเหรียญเงิน
29 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 78 ระดับเหรียญเงิน