ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 85.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 83 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 80.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 78 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 77.67 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 77.67 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 77 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 76.33 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 76.33 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง เทศบาลตำบลร้องกวาง 75.33 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 75 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 74.67 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 66.33 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 65.67 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 65.67 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง เทศบาลเมืองสวรรคโลก 65.67 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
22 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
22 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 64 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ 64 ระดับเหรียญทองแดง
26 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 63.67 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 63.33 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 63.33 ระดับเหรียญทองแดง
29 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 63 ระดับเหรียญทองแดง
29 โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม เทศบาลเมืองหล่มสัก 63 ระดับเหรียญทองแดง
29 โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก เทศบาลนครลำปาง 63 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
38 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 62.33 ระดับเหรียญทองแดง