ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 96.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 83.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 81.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 80 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 79.67 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 78.33 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 78 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 75.67 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 71.67 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล เทศบาลนครลำปาง 71.33 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 69.67 ระดับเหรียญทองแดง
12 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 67.33 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 66.33 ระดับเหรียญทองแดง
16 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 65 ระดับเหรียญทองแดง
18 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
19 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 64 ระดับเหรียญทองแดง
20 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 63 ระดับเหรียญทองแดง
21 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ 61.33 ระดับเหรียญทองแดง
22 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 60.67 ระดับเหรียญทองแดง
23 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 60 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 59.33 ระดับชมเชย
25 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 55.33 ระดับชมเชย
26 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 51 ระดับชมเชย
27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 50 ระดับชมเชย
28 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ไม่เข้าร่วมการแข่ง
28 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ไม่เข้าร่วมการแข่ง