ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 90 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 85.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 81.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 78.33 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 78 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 77.67 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 76.67 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 72.33 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 72.33 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 71.33 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 70.33 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
13 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 68.33 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 67.33 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 66.33 ระดับเหรียญทองแดง
16 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 66.33 ระดับเหรียญทองแดง
16 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 66.33 ระดับเหรียญทองแดง
19 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 66 ระดับเหรียญทองแดง
20 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 65.67 ระดับเหรียญทองแดง
21 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
22 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 65 ระดับเหรียญทองแดง
22 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 65 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 64.33 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ เทศบาลนครนครสวรรค์ 64.33 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 64 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 63.67 ระดับเหรียญทองแดง