ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 94.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 87.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 79 ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 77.33 ระดับเหรียญเงิน
4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 77.33 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 77 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 75.33 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 75.33 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง เทศบาลนครพิษณุโลก 75 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 73.67 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 73.33 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 72.67 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 72.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 71.33 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 71 ระดับเหรียญเงิน
16 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 69 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 68 ระดับเหรียญทองแดง
18 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 67.67 ระดับเหรียญทองแดง
19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 66.33 ระดับเหรียญทองแดง
19 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 66.33 ระดับเหรียญทองแดง
21 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 65.67 ระดับเหรียญทองแดง
22 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
23 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง เทศบาลเมืองชุมแสง 65 ระดับเหรียญทองแดง
23 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 65 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 64 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 64 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 63.33 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 62.67 ระดับเหรียญทองแดง
29 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 58.33 ระดับชมเชย