ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 93.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 93.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 88.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 87.33 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 87 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 85.67 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 85.67 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 84.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล เทศบาลตำบลจันจว้า 84.33 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 84.33 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 83.67 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร่ 80 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 76.33 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 74.33 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 72.33 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 72.33 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 72 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 71 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 70.67 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 70 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม่ 68 ระดับเหรียญทองแดง
22 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร 67.33 ระดับเหรียญทองแดง
23 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) เทศบาลตำบลบ้านธิ 64 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนบ้านป่าแป๋ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 63.67 ระดับเหรียญทองแดง
26 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 63 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 60.33 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนบ้านสี่หลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ 59.33 ระดับชมเชย
29 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 55 ระดับชมเชย