ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 87.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ เทศบาลเมืองพะเยา 86.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา เทศบาลนครลำปาง 85 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 84 ระดับเหรียญทอง
4 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 84 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 82.33 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 81 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 81 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 79.67 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 76 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 76 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 74 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 74 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
17 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ไม่เข้าร่วมการแข่ง