ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 90 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 88 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 86 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 83 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 82 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง เทศบาลนครพิษณุโลก 81 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 75.33 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 74 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 73.33 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 72.67 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 72.67 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 72.67 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา เทศบาลนครลำปาง 72.33 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 72 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 72 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 72 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 71.67 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 71.33 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 71.33 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ 71 ระดับเหรียญเงิน
21 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 70.33 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 70 ระดับเหรียญเงิน
23 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 69 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 67.67 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 67.33 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 67.33 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 67 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 66.67 ระดับเหรียญทองแดง
30 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 66.33 ระดับเหรียญทองแดง
30 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 66.33 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 65.33 ระดับเหรียญทองแดง
34 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 65 ระดับเหรียญทองแดง
35 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 64 ระดับเหรียญทองแดง
36 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 0 เข้าร่วมการแข่งขัน