ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ศิลปะ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย 93.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านแสนเมืองมูล เทศบาลนครลำปาง 84.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย เทศบาลเมืองหล่มสัก 83.17 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ 82.67 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 81.5 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองพะเยา 80.17 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 80 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 79.5 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 79.33 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 78.5 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 77.83 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 76 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 75.83 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 70 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 59.17 ระดับชมเชย