ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันโครงงาน ศิลปะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 87.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 83 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 81 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 79 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 78 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 78 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา เทศบาลนครลำปาง 76.33 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 75 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 74.67 ระดับเหรียญเงิน
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 73 ระดับเหรียญเงิน
11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 72 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 71.33 ระดับเหรียญเงิน