ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาจีน  ของนักเรียนสังกัด อปท.

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 93.3 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 86.5 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 83 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 75.6 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 73.3 ระดับเหรียญเงิน