ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย 94.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองพะเยา 88.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 84.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 80 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 76 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 67.67 ระดับเหรียญทองแดง
7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 62.67 ระดับเหรียญทองแดง