ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 85.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 84.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 75.67 ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 74 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 72 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 68.67 ระดับเหรียญทองแดง
7 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ไม่เข้าร่วมการแข่ง