ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 90.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 88.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 86.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เทศบาลนครเชียงใหม่ 84.33 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 7 ศิรินาวินวิทยา เทศบาลนครลำปาง 83 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 82.33 ระดับเหรียญทอง