ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 92 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 79 ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ 77.66 ระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย 75.67 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 75 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 74.33 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 72 ระดับเหรียญเงิน