ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 89.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 88 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 86 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 84.33 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 75.66 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 75 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ 74.66 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง ไม่เข้าร่วมการแข่ง