ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ 95 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 86.66 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ เทศบาลนครนครสวรรค์ 84.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 83 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกูล เทศบาลนครลำปาง 81.33 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 78.33 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 75.66 ระดับเหรียญเงิน