ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 93.8 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 90 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 88 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 87.5 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 85 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 84.3 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 84 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 78.6 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก 78.5 ระดับเหรียญเงิน