ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 97 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม เทศบาลนครเชียงใหม่ 94 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย 92 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 90.33 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 88 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม เทศบาลเมืองสวรรคโลก 77 ระดับเหรียญเงิน